NEŽ VYPLUJEME - adaptační kurz třídy 1. A

18.09.2020

Nástup na úplně novou školu bývá často obtížný, ale my jsme jím jako třída už od začátku ''proplouvali" velmi hladce. Hned druhý školní den 2. 9. 2020 jsme s naší novou třídní a učiteli Ulmannem a Kutálkem nasedli do minibusu a vyjeli na adaptační kurz, který se konal v Malé Morávce. Jakmile jsme se "vylodili" v chatě Mája, sešli jsme se ve společenské místnosti a byli seznámeni s plánem na následující dva dny. Za účelem poznat se s novými spolužáky jsme po celou dobu hráli společenské hry, jak venku, tak i vevnitř, a postupně jsme se tak o sobě dozvídali něco nového. Za ne moc dlouhou dobu jsme mezi sebou stihli navázat vztahy a utvořit také výborný kolektiv, který v čele s paní učitelkou Hanou Váňovou skvěle funguje, což nás moc potěšilo. Adaptační kurz jistě naplnil očekávání nás všech a už se moc těšíme na studium a další třídní aktivity. Tereza Hanková 1.A