Německé divadlo

16.12.2023

V předvánočním čase se němčináři z kvarty rozhodli potěšit své spolužáky dramatizací německé pohádky.
Jednalo se o příběh O dvanácti měsíčkách, kterou žáci po necelém roce a půl studia němčiny dokázali sehrát v originále.
Moc se jim to povedlo.