Návštěva živnostenského úřadu

15.10.2023

Žáci navštěvující Ekonomický seminář se v uplynulých dnech zúčastnili besedy na živnostenském úřadě.
Dozvěděli se zde mnoho zajímavého z praxe, jak podnikat, ...
Věříme, že tyto informace využijí nejen např. u maturity, ale hlavně v budoucnu ve svém profesním životě.