Návštěva ustavujícího zasedání zastupitelstva

25.10.2022

V loňském roce se žáci nynějších třetích ročníků věnovali v ZSV politologii a státovědě, v jejichž rámci se mimo jiné zabývali volbami a veřejnou správou.
Možnost uplatnit a ověřit si své ve škole získané znalosti měli letos u voleb do obecního zastupitelstva a do Senátu ČR a také při návštěvě ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Krnova, které proběhlo v pondělí 24. 10. v Koncertní síni sv. Ducha.