Návštěva Městského úřadu Krnov

14.02.2024

Začátkem měsíce navštívili žáci Společenskovědního semináře Městský úřad v Krnově, kde se dozvěděli mnoho zajímavostí o historii Krnova i fungování úřadu (jak se stát pracovníkem úřadu, jaké jsou možnosti kariérního růstu, rozpočet města, ...).
Milým překvapením byla možnost vystoupat na věž krnovské radnice, odkud se všichni pokochali výhledem na náš krásný Krnov.
Žáci zhodnotili celou návštěvu jako velmi přínosnou a zároveň by chtěli poděkovat panu Ing. Igoru Kozelkovi za jeho vstřícnost a ochotu věnovat jim svůj čas.