Návštěva Městské knihovny Krnov

07.10.2021

Ve středu 6. října se třída 1. A vydala v rámci výuky českého jazyka a literatury na návštěvu Městské knihovny Krnov.
Prohlídka začala ještě před osmou hodinou ranní, ale brzké vstávání bylo vykoupeno mnoha užitečnými informacemi, které žáci získali.
Celá exkurze začala ve studovně, kde se žáci dozvěděli zajímavosti z historie knihovny, poznali její pobočky a oddělení, dozvěděli se o akcích, které knihovna pořádá, o možnostech vyhledávání v elektronickém katalogu knih, meziknihovních výpůjčkách a mnohém dalším.
Poté následovala prohlídka regionálního, dětského a hudebního oddělení a oddělení pro dospělé, kde se žáci mohli seznámit s knižními novinkami a vyhledat si knihy dle vlastního zájmu.
Věříme, že díky exkurzi se naši žáci do knihovny určitě vrátí, a mockrát děkujeme jejím zaměstnankyním za realizaci celé akce.