Národní oslavy J. A. Komenského

30.11.2022

V letech 2020-2022 probíhaly u příležitosti 350. výročí úmrtí  (2020) a 430. výročí narození (2022) J. A. Komenského Národní oslavy.
V jejich rámci byla vyhlášena také výtvarná soutěž Komenský do tříd, do níž se naši žáci pod vedením paní učitelky Januly Konstantinidu aktivně zapojili a dosáhli krásných výsledků, kterým vévodilo vítězství Aničky Szymikové z oktávy v únorovém kole soutěže.

Tříleté období oslav bylo zakončeno 15. listopadu slavnostním koncertem Pocta Komenskému, který proběhl v koncertním sále Pražské konzervatoře za přítomnosti významných osobností z oblasti vědy i kultury, včetně ministra školství prof. Vladimíra Balaše, na nějž jsme byli také pozváni.
Paní učitelku Konstantinidu, která se nemohla z rodinných důvodů zúčastnit, zastoupila paní Silvie Mičinská, která z rukou ředitelky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského dr. Markéty Pánkové převzala ocenění pro naši školu, z něhož máme obrovskou radost.