Mezinárodní výtvarná grafická soutěž EXLIBRIS 2019

24.09.2019

Dům dětí a mládeže Český Krumlov, MěDDM Týn nad Vltavou a Spolek sběratelů a přátel exlibris uspořádaly mezinárodní výtvarnou a grafickou soutěž EXLIBRIS 2019 na téma : "Český Krumlov - Rožmberkové - stavby, řemesla a tradice".
Cílem soutěže bylo v mezinárodním kontextu představit a popularizovat současnou výtvarnou tvorbu a úroveň exlibris, umožnit vzájemné setkání, komunikaci a porovnání soutěžících v Evropské unii. Dílčím cílem bylo seznámit především žáky základních, studenty středních i vysokých škol s grafickou knižní značkou exlibris, s jejími technikami, řemeslem, současnou výtvarnou scénou a motivovat školská zařízení k dlouhodobému zájmu a podpoře ve výtvarné tvorbě v klasických grafických technikách.
V této mezinárodní soutěži se umístili na předních místech (1. a 3. místo) Tereza Rybníčková ze sekundy a Václav Löwenthal z tercie.

Studentům blahopřejeme.