Média - dobrý sluha, ale zlý pán

20.12.2022

V uplynulých dnech jsme pro žáky druhých ročníků uspořádali besedu zaměřenou na problematiku médií.
Práci novináře (její klady, ale i úskalí) žákům představil Bc. Jiří Krušina, který je v současné době personálním a marketingovým náměstkem SZZ Krnov, ale v minulosti působil v mnoha českých periodikách.
Své vyprávění pan Krušina obohatil o zážitky z dob, kdy spolupracoval s Karlem Gottem.