Maturitní zkoušky oktávy

20.05.2023

V uplynulém týdnu u nás proběhly ústní maturitní zkoušky oktávy.
Dvacet sedm děvčat a hochů muselo prokázat vědomosti a dovednosti z nejrůznějších oborů, aby úspěšně složili svou "zkoušku dospělosti" a v červnu obdrželi vytoužené maturitní vysvědčení.
Všem absolventům blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů při jejich dalším studiu.