Matematický klokan

22.04.2024

I letos se naše škola zapojila do tradiční mezinárodní soutěže Matematický klokan, jejímž úkolem bylo řešit 24 netradičních převážně logických příkladů.
Soutěže se zúčastnilo celkem 206 žáků.
V kategorii Benjamin se nejlepší řešitelkou stala Amy Marčanová ze sekundy (69 bodů), kterou doplnili na 2. místě Barbora Kolářová z primy (67 bodů) a na 3. místě Tomáš Vidlička opět ze sekundy (62 bodů).
V kategorii Kadet si nejlépe vedli Adéla Petrová z kvarty a Lubomír Kutálek z tercie, kteří získali stejně 76 bodů, a podělili se tak o první místo. Těsně za nimi se pak umístil Dominik Marek z tercie se 74 body.
Nejvíce žáků se zúčastnilo kategorie Junior. Ve velké konkurenci si 1. místo vybojoval Petr Hájek z kvinty (94 bodů), kterého doplnili na 2. a 3. místě žáci 1. A František Veselý (92 bodů) a Damián Ziakas (88 bodů).
V nejstarší kategorii Student si nejlépe vedla Rozálie Huplíková ze 4. A (61 bodů). Na dalších místech se umístili Tomáš Holinka (53 bodů) a Tereza Ulmannová (51 bodů) z oktávy.
Žákům s nejlepšími výsledky gratulujeme a děkujeme všem za účast!