Matematická olympiáda

29.04.2023

Ve druhém pololetí školního roku se rozběhla Matematická olympiáda žáků základních škol, které se pravidelně a úspěšně účastníme také my.
Nejinak tomu bylo i letos.
V kategorii 9. tříd obsadil Petr Hájek 2. místo v okresním kole a úžasné 4. místo v kole krajském.
V kategorii 8. tříd nás v OK reprezentovala Hana Burdová z tercie, která skončila na stříbrné pozici.
Na děleném 2.-3. místě se v OK kategorie Z7 umístila Tamara Bartoňková ze sekundy.
A v nejmladší kategorii Z6 nás potěšil primán Adam Strnad, který si při své premiéře vybojoval v OK taktéž stříbrnou medaili.
Kromě výše zmíněných se dalších 7 žáků nižšího gymnázia stalo úspěšnými řešiteli. Blahopřejeme!