Listopadový týden na gymnáziu

19.11.2019

Celý týden jsme si různými akcemi připomínali listopadové události. Ing. Jan Stejskal v pondělí 11. 11. a ve středu 13. 11. besedoval s žáky 3. a 4. ročníků o revoluci z pohledu vysokoškolského studenta. Mgr. Ludmila Čajanová se ve čtvrtek 14. 11. v hodinách dějepisného semináře zúčastnila projektu Příběhy bezpráví. Po zhlédnutí filmu Z dopisů psaných přes železnou oponu vzpomínala na konkrétní události sametové revoluce v Krnově i na gymnáziu a dalších středních školách.

V průběhu týdne se žáci seznamovali s plakátovou výstavou 1989 - Rok zázraků, instalovanou v atriu školy. Její součástí se stala i anketa určená učitelům a rodinným příslušníkům. Žáci na základě krátkého rozhovoru zachytili, jak učitelé i rodiče prožívali listopadové dny roku 1989. Výsledek jejich ankety si můžete přečíst na nástěnce v učebně č. 111.

V pátek jsme vyslechli rozhlasovou relaci žáků dějepisného semináře. Historické informace doplněné zvukovými efekty, např. střelbou v souvislosti s persekucí studentů ze strany nacistů v roce 1939 a následným vyhlášením Dne studentů, zvoněním klíčů i Modlitbou Marty Kubišové shrnuly jednotlivé události boje za svobodu před 80 i 30 lety.

Na závěr celotýdenního projektu žáci oktávy iniciovali krátký happening, při němž se zájemci z naší školy sešli během velké přestávky před gymnáziem. Zúčastnilo se nás 92, abychom si zvoněním klíčů připomněli význam i průběh revolučních událostí a vyjádřili svůj názor, že svoboda není jednou daná, ale je nutné o ni stále usilovat.

M. Bachanová