Laboratorní práce v biologii

03.11.2023

Součástí hodin biologie v primě a prvních ročnících je také výuka v laboratoři.
Na fotografiích můžeme vidět, jak se žáci 1. A učí mikroskopovat při pozorování buněčných organel.