Krnovské gymnázium se připojilo ke Krajské sbírce potravin 2020

09.10.2020

Gymnázium v Krnově se připojilo ke Krajské sbírce potravin 2020, která bude opět organizována ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava. Uspořádání potravinové sbírky se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Cílem této akce je sběr trvanlivých potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi, žijící v azylových domech, osoby bez přístřeší, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit aj.)

Potravinová banka Ostrava je součástí České federace potravinových bank, jejichž posláním je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání s potravinami. Potravinové banky shromažďují od dárců zdarma poskytnuté potraviny, které prostřednictvím svých partnerských charitativních organizací (Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie a další) přidělují potřebným cílovým skupinám.

V předchozích devíti letech se do krajských potravinových sbírek zapojili jak zaměstnanci KÚ, tak i školy, jejichž je MSK zřizovatelem. Během těchto šesti ročníků se podařilo vybrat více než 24 tun potravin.

Krajská sbírka potravin se bude na naší škole konat ve dnech 19. - 23. 10. 2020.

V rámci sběru potravin jsou upřednostňovány především trvanlivé potraviny - např. rýže, kaše, dětská výživa, piškoty, cukr, mouka, cukrovinky, těstoviny, luštěniny, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy apod. Vše by mělo být v původních a neporušených obalech a před vypršením data spotřeby.

Potraviny můžete odevzdat v kanceláři školy paní Pitelkové

v době 8.00 - 15.00 hodin.

Sbírku potravinové pomoci lze vnímat jako jednu z možných příležitostí, jak je možné vyjádřit společenskou odpovědnost vůči potřebným spoluobčanům. Proto budu velice rád, pokud se k dané sbírce připojíte.

V případě uzavření školy z důvodu mimořádných opatření se sbírka neuskuteční.

Mgr. Vladimír Schreier

ředitel Gymnázia v Krnově