Krajské kolo Matematické olympiády

20.05.2024

Úspěšní řešitelé školních kol kategorií C i B se sešli v úterý 9. 4. v Ostravě na VŠB-TUO na krajském kole Matematické olympiády.
Kategorie C je určena studentům prvních ročníků SŠ a naši školu v ní reprezentoval student kvinty Petr Hájek. 
Stejně jako na ostatní i na něho čekaly 4 náročné matematické úlohy, kdy cílem nebylo pouze najít správné řešení, ale také úplně a srozumitelně sepsat daný postup. 
S tím vším si Petr poradil velmi dobře a podařilo se mu získat 16 bodů z celkových 24, čímž se zařadil mezi úspěšné řešitele krajského kola. Navíc se v silné konkurenci umístil na výborném děleném 6. – 9. místě. 
Petrovi moc gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a zároveň přejeme mnoho úspěchů do dalších let!