Komenský do tříd

14.10.2021

Soutěž Komenský do tříd pokračuje i ve školním roce 2021/2022 a my máme velkou radost, že obrázky našich žáků mají úspěch i nadále.
Porota ocenila vysokou úroveň následujících obrázků (viz fotogalerie).