Komenský do tříd

24.06.2021
V květnovém kole výtvarné soutěže Komenský do tříd získali tentokrát ocenění naši nejmladší. Čestné uznání ředitelky soutěže putuje do primy a sekundy k Barboře Chytilové, Emě Toldi, Gabriele Wieclawové, Richardu Vojtkovi, Lumíru Matelovi, Jiřímu Tihlaříkovi, Haně Burdové a Marii Kročilové. Mockrát blahopřejeme!