Komenský do tříd - červnové kolo

31.07.2021

Máme radost, že i v průběhu prázdnin se k nám dostávají pěkné zprávy o úspěších našich žáků.
Stejně jako v předchozích měsících byly v soutěži Komenský do tříd oceněny výtvory našich malířů.
Krásnou stříbrnou pozici obsadili: Antonín Svatoš, Eliška Flosmanová, Vojtěch Flosman a Adam Kryštof Edelsberger.
Blahopřejeme!