Kdo to platí?

20.06.2021

Některé nástroje distanční výuky využíváme ve škole i nadále. Například nám umožnily pro studenty 3. ročníku, kteří se nyní v rámci výuky ZSV věnují ekonomii, uspořádat online přednášku známého ekonoma Mgr. Ing. Dominika Stroukala, Ph.D. na téma veřejné finance. Studenti byli s akcí spokojeni.