Jazykové zkoušky Cambridge English: B2 First

13.03.2022

Angličtina nás provází na každém kroku. V běžném životě, při studiu i v zaměstnání.
Všichni studenti semináře FCE a další zájemci z řad našich studentů ostatních ročníků se i letos rozhodli ověřit si své znalosti tohoto jazyka složením mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge B2 - FCE (First Certificate in English).
Na konci roku jsme ji ve spolupráci s Jazykovou školou Cloverleaf Ostrava zorganizovali na našem gymnáziu a společně absolvovali písemnou i ústní část. Poté jsme již nedočkavě čekali na výsledky.
A je to tady! Všech 18 studentů úspěšně proplulo nástrahami zkoušky. Prokázali své znalosti ve všech jazykových dovednostech (poslech, čtení, psaní, použití angličtiny a konverzace).
Šest z nich dokonce dosáhlo úrovně C1 - praktická znalost jazyka na pokročilé úrovni. Ta jim v budoucnu umožní vstup na vysoké školy s angličtinou jako vyučovacím jazykem a dokládá jejich schopnost využívat jazyk v zaměstnání, kde je znalost angličtiny nezbytná.
I navzdory náročným podmínkám studia v průběhu pandemie a distanční výuce se studenti dokázali na zkoušku svědomitě připravit. Zvyšující se počet studentů se zájmem o složení náročných jazykových zkoušek nás také velmi těší. Snad se již brzy budeme moci opět podívat do zahraničí, a získané vědomosti tak využít při studiu či cestování.