Jarní Srdíčkový den

01.04.2023

Již celé čtvrtstoletí pořádá Život dětem veřejnou dobročinnou sbírku na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů.
Srdíčkového dne, jak se tato sbírka nazývá, se žáci krnovského gymnázia aktivně zúčastňují již celých dvacet let.
22. března 2023 proběhl na naší škole již tradiční celostátní "jarní" Srdíčkový den. Opět se ho zúčastnili žáci 1. A, kteří v ulicích našeho města nabízeli tradiční magnetická srdíčka, propisky a stylusy. Celkem 12 dvojic, tentokrát v krásném jarním počasí, vybralo krásných 18 987 Kč.
Výtěžek Srdíčkového dne je opět určen na pomoc jednotlivým vážně nemocným dětem. V letošním roce především na pomoc tříleté Bertičce, která se narodila s otokem měkkých tkání, což je velice vážné onemocnění, které přežije pouze malé procento dětí. Péče o ní je velmi náročná, ale pravidelným cvičením dělá ohromné pokroky. Výtěžek sbírky bude použit také na zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek - zdravotních kočárků, chodítek, polohovacích zařízení, dále na nákup zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních a ozdravných pobytů apod. pro nemocné děti z celé ČR.
Rádi bychom poděkovali všem žákům, kteří sbírku zajišťovali, i všem lidem, kteří přispěli na podporu těch, kteří pomoc opravdu potřebují.
Přispět můžete také na číslo účtu: 83297339/0800.
Bližší informace o sbírce získáte na www.zivotdetem.cz nebo www.twitter.com/ZivotDetem.