Dějepisná exkurze Kutná Hora - středověké město

10.05.2023

Poslední dubnové úterý se naši žáci vydali na poznávací zájezd do středověku, a to do Kutné Hory, v jejímž centru se doslova zastavil čas. Ne nadarmo je toto jedinečné město zapsáno na seznam památek chráněných organizací UNESCO.
Prohlídka byla zahájena návštěvou katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, kde nechal nesmazatelné otisky svého díla slavný architekt Santini-Aichel a v níž se nachází klenot středověké Evropy – sedlecká monstrance.
Dále žáci pokračovali do světoznámé kostnice hřbitovního kostela Všech svatých. V jeho kapli obdivovali lustr, svícny, pyramidy a další bizarní výzdobu zhotovenou z lidských ostatků.
Následovala procházka historickým centrem města Kutná Hora (výletníci se zastavili u kamenné gotické kašny, morového sloupu či Jezuitské koleje, neopomněli ani slavný chrám zasvěcený patronce horníků, svaté Barboře, ani vyhlídku na Kutnou Horu a údolí říčky Vrchlice).
Prohlídka byla zakončena v "české centrální bance středověku", neboli mincovně ve Vlašském dvoře, tam se výprava dozvěděla, jak byly raženy mince a jak se dobývala a zpracovávala stříbrná ruda.
Všichni z exkurze odjížděli nabiti informacemi, které si sice můžeme přečíst v učebnicích, ale tento způsob objevování dějin je mnohem osobitější.