Historická exkurze Po stopách Jana Kubiše 2023

23.10.2023

Dne 19. 10. se 38 žáků třídy kvinta a Semináře z dějepisu 3. a 4. ročníků rozjelo po stopách vojenského působení Jana Kubiše na Opavsku.
Zastavili jsme se u domu v Litultovicích, kde Kubiš vykonával službu u podřízeného strážního pluku, navštívili jsme lehká opevnění, kde působil při mobilizaci jako zástupce velitele čety.
Předseda Jednoty Opava Československé obce legionářské nás detailně provedl interiérem pěchotního srubu "U Trigonometru" v Milostovicích.
Žáci se zaujetím poslouchali a kladli dotazy, protože interiér jediného vojenského objektu u nás, kde jsou umístěny dva funkční pevnostní kanóny, není pro veřejnost běžně otevřen. Žáci si tak mohli uvědomit, jak těžké bylo rozhodnutí postoupit československé opevnění německé armádě bez boje.
Tato exkurze byla zcela jistě velkým přínosem i z hlediska nové metodologie výuky dějepisu na školách – otevírá žákům možnost k badatelské výuce, zamýšlení nad vlastenectvím a hrdinností mnoha našich předků.
Tuto exkurzi umožnila a financovala našim žákům Československá obec legionářská, Jednota Opava v rámci výchovy k vlastenectví.