Exkurze do pedagogicko-psychologické poradny

07.11.2022

V úterý 1. 11. navštívili žáci 3. ročníků Společenskovědního semináře krnovské pracoviště pedagogicko-psychologické poradny, kterým je provedla speciální pedagožka Mgr. Žaneta Ridl.
Žáci se v průběhu exkurze dozvěděli, co je náplní PPP, jak probíhá vyšetření klienta, získali informace o organizacích, se kterými PPP spolupracuje, a mohli klást otázky týkající se všeho, co je ohledně problematiky poradenství zajímá.