Ekologie má u nás zelenou

31.01.2021

Až se budou moci naši žáci a učitelé vrátit do školy, čeká je překvapení. Ve všech třídách, šatnách a kabinetech objeví nové nádoby na tříděný odpad (separovat se bude plast, papír a směsný odpad, použité pytle budou výhradně kompostovatelné).

Kdo za celým nákladným projektem stojí? Pětičlenný tým, jehož součástí jsou i naše studentky - septimánka Natálie Šťastná, její sestra a naše absolventka Eliška Šťastná a její spolužačka Lucie Uhrová.

Natálie s Eliškou se před dvěma lety v rámci Debatního kroužku zúčastnily celostátní soutěže Demokracie a já, kterou vyhrály, což je motivovalo k další občanské angažovanosti.

Získání grantu na tuto akci pro ně však nebylo vůbec jednoduché. Děvčata o něj žádala již v roce 2019, vše poté navíc zkomplikovala koronavirová pandemie, ale nakonec to vyšlo!

Celý projekt je financován Evropským sborem solidarity Evropské unie a kromě pořízení nádob na odpad zahrnuje také aktivity, které by žákům měly přiblížit problematiku znečišťování životního prostředí (nástěnky, soutěže, dotazníková šetření, přednášky, ...).

Z nových košů máme obrovskou radost a věříme, že pomohou dobré věci. Ještě více nás však těší snaha, odvaha a odhodlání našich studentů!