Důvěřuj, ale prověřuj

27.03.2022

V uplynulém týdnu do třídy 2. A zavítal žurnalista Jan Žabka se svou besedou s názvem Důvěřuj, ale prověřuj.
Se studenty hovořil o problematice mediální gramotnosti se zaměřením na fake news, ověřování informací, práci se zdroji apod.
Studenti akci hodnotili jako velmi přínosnou.