Doplňkové volby do školské rady

20.10.2021

Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se uskuteční v úterý 9. 11. 2021 od 16:30 do 18:00 hodin v budově školy.
Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 5. 11. 2021 k rukám volební komise nebo ředitele školy: 

● osobně na sekretariátu školy
● doporučeně poštou na adresu školy
● e-mailem na adresu: sekretariat@gym-krnov.cz