Dlouhá noc krátkých textů

26.11.2019

Slezská univerzita v Opavě pořádala 20. 11. 2019 již 20. ročník akce nazvané "Dlouhá noc krátkých textů", na níž mohou účastníci přednést libovolný, ale pro ně zajímavý text v německém jazyce.

Žákyně naší školy Anna Smékalová a Adriana Zivčáková ze 4. A zde předvedly svou prezentaci o ži-votních osudech krnovské rodačky - paní Maria André, účastnicí hladového pochodu, s níž natočily video a rozhovor o zážitcích její rodiny a o událostech v Krnově v roce 1945.

Jelikož se jednalo o zajímavé téma a osobní vzpomínky na dobu dotýkající se našeho města, prezen-tovaly obě žákyně svůj film i v pátek 22. 11. 2019 v aule školy na besedě pořádané pro žáky z vyšších tříd našeho gymnázia. Pro obě žákyně to byla výborná zkušenost a snad motivovaly ostatní žáky k zapojení do různých soutěží a akcí v německém jazyce.

Oběma žákyním děkují za sekci JN Marcela Valášková a Jana Chudárková.