Den s překladem

21.03.2022

Říká se, že vyhrát je obtížné, ale obhájit ještě o to těžší. Nám se to však podařilo!
Maturantka Anna Kocmánková opět zabodovala na soutěži Den s překladem pořádaném již po sedmnácté Ostravskou univerzitou a stejně jako v loňském roce získala 1. místo za překlad textu ze španělštiny. Blahopřejeme!
Celý ročník soutěže byl slavnostně zakončen v úterý 8. 3., kdy si bylo možné kromě vyhodnocení studentských překladů uměleckých i odborných textů ze spousty cizích jazyků (angličtina, němčina, španělština, francouzština, ruština, polština, latina) poslechnout řadu zajímavých přednášek o překladatelství a redakci. Odpoledne se pak pořádaly překladatelské dílny, kde se rozebíraly jednotlivé soutěžní texty a odborníci na daný jazyk navrhovali nejlepší možná řešení.

V příloze si můžete přečíst Aniččin vítězný text.