Den s překladem a krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce

23.03.2024

Dne 19. 3. se v Ostravě konaly hned dvě významné akce pro studenty španělštiny našeho gymnázia.
Den s překladem je celorepubliková soutěž mladých překladatelů, kterou každoročně vyhlašuje Filozofická fakulta Ostravské univerzity.
Naše studentka Martina Drápalová ze 4. A se se svým překladem povídky španělského autora Juana Josého Milláse nazvané Chůva umístila na sdíleném prvním místě.
Slavnostní vyhlášení vítězů Dne s překladem pokračovalo sérií přednášek na téma překladatelství, které si poslechla i skupina našich studentů ze septimy. Velmi poutavě hovořila o překladatelské vášni, ale i o úskalích, které na každého překladatele číhají, hispanistka a oceňovaná překladatelka paní Lada Hazaiová, která přeložila díla takových velikánů, jako jsou Gabriel García Márquez, Julio Cortázar nebo současný španělský spisovatel Ildefonso Falcones.
Martina se odpoledne zúčastnila i překladatelského workshopu, kde se studenti spolu s hodnotiteli věnovali rozboru textu povídky, a zvláště jeho problematickým pasážím.
Studenti dostali spoustu cenných rad k překládání, například jak si poradit s "překladatelskými oříšky", čemu se vyhnout apod. Martinin soutěžní překlad si můžete přečíst níže.

Ve stejnou dobu v jiné části města proběhlo krajské kolo Olympiády ve španělském jazyce, ve kterém nás reprezentovala Kajetána Bezručová ze septimy.

Oběma studentkám za vzornou reprezentaci školy děkujeme.