Den absolventů

28.11.2022

V předchozích letech jsme pro žáky vyššího gymnázia v rámci kariérního poradenství pořádali vždy na podzim Den vysokých škol. Letos jsme se o univerzitním studiu rozhodli informovat odlišným způsobem.
Oslovili jsme naše úspěšné absolventy a pozvali je do školy na neformální setkání s našimi žáky. Měli jsme velkou radost, že řada z nich si ve svém nabitém programu našla čas, aby našim žákům svůj obor představila, poradila, jak se připravit na přijímací zkoušky, upozornila na pozitiva i úskalí studia, informovala o možnostech uplatnění a v neposlední řadě jim ukázala, že jako absolventi krnovského gymnázia mohou být úspěšní v nejrůznějších oborech (medicína, právo, architektura, farmacie, veterinární lékařství, pedagogika, strojírenství, personalistika, ....).
Velké poděkování patří všem, kteří k nám vážili cestu. Věříme, že to bylo pro všechny podnětné setkání a pro naše absolventy také milé vzpomínání, které bychom určitě rádi zase zopakovali.