Dějepisná olympiáda

13.04.2022

V okresním kole Dějepisné olympiády jsme měli zastoupení jak v I., tak v II. kategorii.
V I. kategorii nás reprezentovala Kateřina Zuzaníková z kvarty, které se podařilo nad svými soupeři zvítězit a obsadit 1. místo.
Ve II. kategorii bodoval Václav Löwenthal z kvinty, který skončil na 2. místě.
Katka i Vašek už mají za sebou i krajská kola. Přestože se jim nepodařilo postoupit dál, nasbírali řadu cenných zkušeností, které budou moci zúročit v dalších ročnících či jiných dějepisných soutěžích.