Dějepisná olympiáda aneb Šlechta v proměnách času

22.02.2022

V lednu se 14 žáků vyššího i nižšího gymnázia utkalo ve svých dějepisných znalostech. Do účasti neblaze zasáhla karanténa mnohých přihlášených. Olympiádu jsme ale kvůli zadanému termínu zorganizovali i s nižší účastí.
51. ročníku I. kategorie se tématu Šlechta od konce raného středověku do roku 1648 zúčastnilo 5 žáků. Všichni se stali úspěšnými řešiteli, dosáhli nejméně 75 % správných odpovědí. Tři postupují do okresního kola.

1. místo: Kateřina Zuzaníková, kvarta
2. místo: Mikuláš Kubík, tercie
3. místo: Štěpán Imrich a Martin Fryščák, tercie

3. ročník II. kategorie byl náročnější, téma Středoevropská šlechta na pozadí dějinných událostí v letech 1648 - 1948 mělo jen jednoho úspěšného řešitele, tzn. minimálně 60 % správných odpovědí. Z 9 soutěžících se jím stal:

Václav Lӧwenthal z kvinty (1. místo), který se v březnu zúčastní okresního kola
2. místo: Martin Storzer, 4. A
3. místo: Anna Hradilová, 3. A

Všem blahopřejeme a v okresním kole přejeme hodně úspěchů.