Co může nabídnout EU mladým lidem?

07.03.2020

Co může nabídnout EU mladým lidem? 
Na tuto otázku jsme hledali odpověď společně s regionální koordinátorkou informačních aktivit o EU Mgr. Lenkou Foniokovou v rámci Společenskovědního semináře třetích ročníků.
Studenti se během 2 hodin dozvěděli o nepřeberném množství projektů, stáží, výměnných pobytů atd. nabízených EU, kterých mohou využít na SŠ, VŠ, popř. i po ukončení studií. 
V předchozích letech se workshop setkal s velkým ohlasem a několik našich studentů na jeho základě vycestovalo do zahraničí. Věříme, že i letos se objeví cestovatel, který si bude chtít rozšiřovat své obzory.