Cena dr. Langschura 2022

26.11.2022

Na počest dr. Sigmunda Langschura, židovského učitele, který na naší škole působil v letech 1909 - 1938 a jenž byl v roce 1942 zavražděn nacisty v koncentračním táboře Baranoviči, je nejlepším studentům gymnázia od roku 2005 udělována cena nesoucí jeho jméno.
Nejinak tomu bylo letos.
Ve středu 23. 11. byly slavnostně oceněny tyto studentky:

Anna Szymiková (oktáva) - za reprezentaci školy v krajských a celostátních soutěžích

Anička je velmi všestranná žákyně s výbornými studijními výsledky.
V loňském roce získala 1. místo v celostátní výtvarné soutěži Komenský do tříd.
Opakovaně byla členkou družstva školy v mezinárodní soutěži Vědecký čtyřboj. Každoročně si vybojovala postup do KK Biologické olympiády, a před dvěma lety postoupila dokonce do kola celostátního.
Vedle úspěchů ve výtvarných a přírodovědných soutěžích se jí dařilo také v cizích jazycích, když se probojovala do fakultního kola celostátní překladatelské soutěže UPOL v jazyce anglickém.
Anička je aktivní nejen ve škole, ale také ve svém volném čase, kdy se např. podílela na organizaci Krnovské přednáškové noci.

Sabina Červinková (3. A) - za reprezentaci školy v celostátních výtvarných soutěžích
Sabina byla členkou kolektivu, který získal Medaili za kolekci školy na Mezinárodní výtvarné výstavě Lidice 2022, navíc ve své kategorii získala čestné uznání a Cenu poroty.
V loňském roce získala 1. místo v celostátní výtvarné soutěži Na světě nejsi sám.

Kateřina Zuzaníková (kvinta) - za reprezentaci školy v krajských kolech oborových olympiád
Katka je velmi všestranná žákyně, která celou dobu svého studia dosahuje vyznamenání. 
V letošním roce byla členkou kolektivu, který získal Medaili za kolekci školy na Mezinárodní výtvarné výstavě Lidice, o dva roky dříve obdržela ve stejné soutěži také čestné uznání.
Pravidelně a úspěšně se zúčastňuje olympiád v rozličných oborech (mezi její největší úspěchy patří 8. místo v KK Olympiády jazyka německého, 12. místo v KK Olympiády jazyka českého, 1. místo v OK Dějepisné olympiády či úspěšná reprezentace školy v KK recitační soutěže).
Katce není cizí ani sport - školu zastupovala na soutěžích v orientačním běhu, atletice a šplhu.

Všem děvčatům k úspěchům gratulujeme a věříme, že řada našich žáků půjde v jejich šlépějích.