Biologická olympiáda - napříč republikou

15.06.2020

V neděli 7. 6. 2020 proběhlo v rámci celé republiky jednotné krajské kolo v biologické olympiádě. Formou online testu, se mohli všichni dále postupující úspěšní řešitelé školních kol, zúčastnit kola krajského, byť v takto pozměněné variantě. Test byl, jak časově tak obsahově, velmi náročný a řešitelů z celé republiky bylo opravdu hodně. Soutěžící tak měli netradičně možnost poměřit přímo své znalosti s konkurencí napříč celou republikou.
V takto obrovském startovním poli se našim studentům podařilo dosáhnout velmi pěkných umístění, ale hlavně, získali možnost, poměřit se s opravdu těmi nejlepšími v republice.Nejlepšího výsledku dosáhla Pamela Pettinaroli v kategorii B (1. + 2. ročníky středních škol), která se umístila na celkovém 14. místě a byla vybrána mezi účastníky letního biologického soustředění na Běstvině. Dále se v této kategorii umístili na 118. místě Michal Juna a na 149. místě Anna Szymiková. Mezi 274 soutěžícími z celé republiky si tak vedli velmi dobře.V kategorii A nás reprezentovala Veronika Studničková z 3. A, které se podařilo obsadit 19. místo z celkového počtu 260 soutěžících 3. a 4. ročníku středních škol. V kategorii nejstarších soutěžících bude Veronika pokračovat ještě i příští rok a má tak ještě prostor pro další vylepšení už tak skvělého výsledku.V kategorii C, kde soutěžilo 530 žáků 8. a 9. tříd ŽŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, se umístili na 335. místě Kateřina Šlosarová a 384. skončil Václav Bajtek.V kategorii nejmladších soutěžících, tedy kategorii D (6. a 7. třídy) své znalosti poměřilo 578 žáků. Na velmi pěkném 165. místě skončila Karolína Rychlá, na 380. místě pak Natálie Olekšová.Vzhledem k vysokému počtu soutěžících, úrovni konkurence i obtížnosti testů byly všechny výkony velmi pěkné a zaslouží si pochvalu. Zvláště pak v letošním komplikovaném roce, kdy najít dostatek energie a motivace je pro všechny studenty mnohem těžší než obvykle.Gratulujeme a těšíme se na příští, snad už standardní, ročník a na pokračování skvělých výkonů našich studentů

Mgr. Petr Štěpánek