Besedujeme s europoslanci

13.04.2021

Po úspěšně navázané spolupráci s pracovníky Evropského parlamentu, o níž jsme psali v únoru, absolvovali studenti 3. ročníků Společenskovědního semináře v minulém týdnu besedy s europoslanci. 

Jedna skupina hovořila online s panem Luďkem Niedermayerem, druhá skupina se mohla těšit na Marcela Kolaju. Oba poslanci EP se studentům představili, pohovořili o své práci, funkcích a úkolech v EP. Pak se otevřel prostor pro besedování, během něhož se mimo jiné hovořilo o ekologii, alternativních zdrojích energie, ale i o současné pandemii. 

Reakce studentů na akci byly velmi pozitivní a my máme radost, že se nám i v současné době daří dělat výuku pestřejší, zvát si zajímavé hosty apod.