Beseda s Policií ČR

05.12.2023

Ve středu 29. 11. proběhla v aule naší školy beseda s Policií ČR pro studenty třetích ročníků. Ti se v průběhu podzimu v rámci hodin ZSV seznámili se základy trestního práva a na této besedě se dozvěděli mnoho nového o trestní odpovědnosti, přestupcích, nebezpečí drog, kyberšikaně. Beseda byla zaměřena především na to, jak všechny zákony fungují v praxi a jaké sankce za jejich porušení mohou nastat.
Tímto děkujeme zástupcům Policie ČR, mezi nimiž byl i náš absolvent, který se drogové problematice věnuje již 7 let, za jejich každoroční návštěvu a přínosnou přednášku.