Beseda s americkým profesorem

15.01.2022

Ve čtvrtek nás ve škole navštívil náš velmi úspěšný absolvent z roku 2009 Jakub Hlávka. 
Jakub po získání bakalářského titulu na VŠE v Praze pokračoval v magisterském a doktorském programu v USA. Magistra získal na prestižní Georgetown University. V současné době pracuje jako profesor na univerzitě v Los Angeles a věnuje se výzkumu v oblasti zdravotnictví.
Naše neformální setkání proběhlo v rámci Společenskovědního semináře 3. ročníků. Z původně hodinové besedy se vyklubala příjemně strávená dvouhodinovka, během níž se studenti dozvěděli mnoho zajímavého o studiu a životě v Americe.
Svým příkladem však Jakub našim studentům především ukázal, že i gymnazista z malého města na severu Moravy může uspět za velkou louží.