Beseda o virových epidemiích

06.05.2022

Na konci měsíce dubna k nám zavítal náš absolvent Ing. Aleš Hnízda, Ph.D., který se po delším vědeckém působení v Anglii vrací zpět do naší republiky.

Pro naše studenty, kteří navštěvují Seminář z chemie, si připravil přednášku s besedou zaměřenou na téma pandemie Covidu 19 a další virové epidemie.
V rámci přednášky se naši studenti mohli dozvědět více o virových epidemiích (nejen o Covidu 19), o metodách molekulární biologie využívaných při sekvenování nukleových kyselin, o fungování PCR metody, a získali tak hlubší povědomí o problematice virů, jejich testování, ale také o různých typech vakcín.

I přes to, že se jedná o poměrně složitou problematiku, tak se naši studenti aktivně zapojili do debaty, a akci si tak pochvalovali nejen oni, ale i přednášející.

Vzhledem ke kladným reakcím na všech stranách jsme se domluvili na dalších přednáškách, při kterých budou mít naši mladí zájemci o přírodní vědy možnost nahlédnout hlouběji do problematiky molekulární biologie a chemie a seznámit se s prací vědce na akademické úrovni.

Děkujeme panu Aleši Hnízdovi za čas, který věnoval své bývalé škole, a těšíme se na další spolupráci.