Aktuální informace pro žáky

08.06.2020

Vzhledem k rozvolňování hygienických opatření a Pokynu MŠMT ČR o možné osobní přítomnosti žáků středních škol na vzdělávacích aktivitách jsem rozhodl, že žáci Gymnázia v Krnově se mohou od 15. 6. 2020 zúčastnit vzdělávacích aktivit formou konzultací.Tyto konzultace jsou však pro žáky nepovinné. Podmínky pro účast na konzultacích a organizaci vzdělávání do konce školního roku jsou stanoveny v přílohách. Rodiče žáků nižšího gymnázia nahlásí třídním učitelům, zda-li se žáci konzultačních bloků zúčastní nebo ne. Žáci vyššího gymnázia se nahlásí ke konzultacím dle zájmu u konkrétního vyučujícího (viz rozpis).


Přeji Vám krásný den a pevné zdraví.


Mgr. Vladimír Schreier
ředitel Gymnázia v Krnově