Důležité dokumenty


Základní informace k přijímacím zkouškám


Termíny jednotné přijímací zkoušky


Kritéria přijímací zkoušky - osmileté studium


Kritéria přijímací zkoušky - čtyřleté studium


Nejčastější dotazy k přijímacím zkouškám 2022


Průvodce přípravou na JPZ 2022


Žádost o odvolání - PZ 2022