Důležité dokumenty

Rozhodnutí o konání 2. kola PZ 2024/2025

Kritéria PZ - 2. kolo 2024/2025Termíny PZ 2024


Kritéria PZ - čtyřleté studium 2024/2025


Kritéria PZ - osmileté studium 2024/2025


Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce


Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce