Důležité dokumenty


Rozhodnutí o konání 2. kola PZ


Kritéria PZ - 2. kolo 


Průvodce vyplněním přihlášky


Informace MŠMT k přijímacímu řízení


Kritéria PZ - čtyřleté studium


Kritéria PZ - osmileté studium


Žádost o odvolání


Informace pro rodiče (postup po PZ)