Cizí jazyk

Zkušební předmět cizí jazyk je společně s matematikou jedním ze dvou povinně volitelných předmětů společné části maturitní zkoušky. V současné době je možné konat zkoušky z 5 cizích jazyků.


Katalogy požadavků jednotlivých předmětů


Informace CERMATu