Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura je povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. V návaznosti na změnu školského zákona a maturitní vyhlášky žáci konají tuto zkoušku od školního roku 2020/2021 pouze formou didaktického testu, přičemž testy jsou hodnoceny slovně "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušky neobdrží známku. 


Katalog požadavků


Kánon titulů k ústní zkoušce 2023/2024


Informace CERMATu