Český jazyk

Český jazyk a literatura je povinným zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. V návaznosti na změně školského zákona a maturitní vyhlášky žáci konají tuto zkoušku od školního roku 2020/2021 pouze formou didaktického testu, přičemž testyjsou hodnoceny slovně "uspěl(a)" nebo "neuspěl(a)" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku. 


Katalog požadavků


Seznam povinné literatury


Veškeré informace