Aktuality

Přečtěte si, co je nového


Každý rok k nám ve druhé části roku jezdí z Ostravy regionální koordinátorka informačních aktivit o Evropské unii paní Lenka Fonioková, aby studentům Společenskovědního semináře představila možnosti studia, stáží, výměnných pobytů apod., které jim EU nabízí.

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám....

27. ledna proběhlo prezenční formou okresní kolo Olympiády v českém jazyce. I v tomto náročném období měla naše škola zastoupení v obou kategoriích. Z bodového hodnocení zúčastněných žáků vyplývá, že by obsadili vynikající příčky i při větším množství zúčastněných žáků.

Až se budou moci naši žáci a učitelé vrátit do školy, čeká je překvapení. Ve všech třídách, šatnách a kabinetech objeví nové nádoby na tříděný odpad (separovat se bude plast, papír a směsný odpad, použité pytle budou výhradně kompostovatelné).

V polovině ledna se pro naše uchazeče a jejich rodiče pravidelně otevírají brány naší školy. Letos Vás vzhledem k epidemiologické situaci můžeme po škole provést pouze formou videa, ale i tak doufáme, že se Vám u nás bude líbit. Vítejte!
V rámci videa si projdete celou školu, nahlédnete do některých odborných učeben, které Vám představí sami...Kontakty:

Telefon: +420 554 614 594

E-mail: sekretariat@gym-krnov.cz

E-mail pro evidenci úředních e-mailů: GKR@po-msk.cz

IČO: 00 601 349

IZO: 000 601 349

ID datové schránky: geufw6j


Adresa:

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace
Smetanův okruh 19/2
794 01 Krnov

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava 

Obory (kódy KKOV)

7941K/81 Gymnázium - osmileté (prima - oktáva)
7941K/41 Gymnázium - čtyřleté (první - čtvrtý ročník)