GDPR

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Informace o zpracování osobních dat.